Razoamento con incerteza

Código:
Acrónimo: RAIN
Nome: Razoamento con incerteza
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Intelixencia Artificial
Curso: 3º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:
Coñecer e comprender o concepto de incerteza, fronte ao de certeza.
Saber discernir para que tipo de problemas as solucións baseadas en razoamento con incerteza teñen sentido.
Coñecer, comprender e saber aplicar os modelos máis relevantes que dan soporte ao razoamento con incerteza, tanto gráficos como secuenciales.
Coñecer, comprender e saber usar as tecnoloxías, marcos e librarías no ámbito do razoamento con incerteza.
Saber identificar os modelos de razoamento con incerteza mellor adaptados a un contexto operativo concreto.
Saber aplicar as teorías de decisión e de xogos na selección de solucións de entre as proporcionadas por un sistema baseado en razoamento con incerteza.
Saber implementar e avaliar estratexias baseadas en razoamento con incerteza.
Departamento:
Guía docente: