Redes de computadoras I

Código: O06G150V01404
Acrónimo: RC I
Nome: Redes de computadoras I
Centrado: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 2º Curso
Período: Segundo Cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Xestionar e coñecer a operativa asociada ás redes de computadoras na actualidade.

Realizar o deseño integral dunha rede de computadoras a nivel físico e lóxico. Asegurar a coherencia e a adaptación ás necesidades actuais e futuras das organizacións.

Administrar unha rede de computadoras, interpretando o seu deseño e estrutura e detectar os puntos débiles da mesma desde o punto de vista da seguridade e da operatividade.

Xestionar a seguridade da rede co fin de protexer equipos e datos pero garantindo a accesibilidade dos usuarios.

Asegurar o bo funcionamento da rede e a existencia de dispositivos de respaldo.

Asumir a responsabilidade da protección da información.

Coñecer os últimos avances relacionados coas redes de comunicación.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet