Ramos Valcárcel, David

Tipo: Asociado
Departamento:
Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos
Dedicación: Parcial
Asignaturas:

Datos de contacto

Despacho: 407
Teléfono: 988387014
Correo electrónico: david@uvigo.gal
Titorías 1C:

Xoves: 16:30-18:30

Titorías 2C:

Xoves: 12:30-14:30

Titorías Outros Períodos:

Xoves: 12:30-14:30