Cid Araujo, Jose Angel

Tipo: Titular de Universidade
Departamento:
Área: Análise Matemática
Dedicación: Completa
Asignaturas:

Grao en Enxeñaría Informática

Grao en Intelixencia Artificial

Experiencia docente: Impartiu docencia teórico-práctica en numerosas titulacións das Universidades de Santiago, Jaén e Vigo. Participou en diversos proxectos de innovación docente e ten publicacións relacionadas coa educación e a divulgación das matemáticas.
Experiencia investigadora: A súa investigación céntrase principalmente na teoría cualitativa das ecuacións diferenciais ordinarias. Publicou numerosos artigos científicos en revistas internacionais e varios libros como autor ou editor. Tamén ten participado de forma regular en diversos proxectos de investigación, tanto de ámbito autonómico como estatal.

Datos de contacto

Despacho: 31(Edificio de Física)
Teléfono: 988 387 221
Correo electrónico: angelcid@uvigo.gal