Titorías

Para a realización de titorías deberá enviarse un email ó profesor para concretar unha data e o medio para realizala, sendo preferente o emprego do Campus Remoto.