Durante o peche da ESEI as dúbidas a resolver nas titorías atenderanse, inicialmente, por email. O profesor responderá á dúbida polo mesmo medio ou, no caso de ser preciso, indicará outros medios a través dos cales a atenderá (p.ex. videoconferencia, escritorio remoto, código compartido, etc.).