Cambio puntual de titorías

Por motivos de axenda, as titorías do profesor José Ramón Méndez da semana 2-6 de decembro de 2019 trasládanse do mércores 4 en horario de 9 a 15 horas ó xoves 4 no mesmo horario. Para incidencias que deban ser atendidas con anterioridade, podedes porvos en contacto có profesor vía e-mail.