Cambio puntual de titorías

As titorías do hoxe, xoves 27 de febreiro, de 10 a 12 horas pasan a ser de 12 a 14 horas.