Cambio puntual de titorías

As titorías do martes 18 de febreiro realizaranse o mércores 19 de febreiro en horario de 16:00 a 19:00.