Cambio puntual de titorías

As titorías do xoves, 13 de febreiro, de 10 a 12 horas pasan ao luns, 17 de febreiro, de 10 a 11 e de 12 a 13 horas.