Cambio puntual de titorías

As titorías do día 3 de febreiro de 2020 cámbianse ó día 5 de febreiro en horario de 10:00 a 13:00.