Cambio puntual de clase de PRO I e FEJ

A semana do 25 ao 29 de novembro intercámbiase a docencia de grupo grande das materias de FEJ e PROI. Impartirase así:

– PROI: mércores, 27 de novembro, de 11:00 a 12:30 h.

– FEJ: martes, 26 de novembro, de 11:00 a 13:00 h