Cambio de titorías

As titorías do xoves, 6 de febreiro, de 10 a 12 horas pasan a ser de 12 a 14 horas