Sistemas Gráficos Interactivos

Código: O06-M132105
Acrónimo: SGI
Nome: Sistemas Gráficos Interactivos
Centrado: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Máster Universitario en Enxeñaría Informática
Curso: 1º Curso
Período: Primeiro Cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Deseñar e desenvolver modelos, gráficos e animacións en 2D e 3D.

Deseñar e implementar mecanismos de interacción.

Coñecer e empregar programas de modelado e visualización de obxectos gráficos.

Departamento:
Profesorado:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet