Auditoría e Certificación de Calidade de Sistemas Informáticos

Código: O06M132V03204
Acrónimo: ACCSI
Nome: Auditoría e Certificación de Calidade de Sistemas Informáticos
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Máster Universitario en Enxeñaría Informática
Curso: 1º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Adquirir os conceptos asociados á calidade do software e recoñecer a importancia do proceso de desenvolvemento na garantía de calidade.

Ser capaz de realizar unha auditoría específica na área de calidade.

Coñecer as normas e organizacións implicadas na certificación da calidade.

Deseñar, implantar e manter sistemas de xestión da calidade nas organizacións conforme a estándares e normativas.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet