Web Semántica

Código:
Acrónimo: WSEM
Nome: Web Semántica
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Intelixencia Artificial
Curso: 4º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer e saber aplicar os algoritmos, estruturas de datos e recursos que dan soporte ás aplicacións baseadas en web semántica.

Coñecer e comprender as aplicacións da web semántica: motores de procura, sistemas de recomendación, …

Coñecer, comprender e saber usar as tecnoloxías, marcos e librarías no ámbito da web semántica.

Coñecer, comprender e saber usar as técnicas da web semántica: acceso, xestión, xeración e publicación de datos.

Coñecer, comprender e saber usar as medidas de calidade en aplicacións baseadas en web semántica.

Saber identificar as técnicas de web semántica mellor adaptadas a un contexto aplicativo e operativo concreto.

Departamento:
Guía docente: