IA no ámbito Sanitario

Código:
Acrónimo: IASA
Nome: IA no ámbito Sanitario
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Intelixencia Artificial
Curso: 4º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Optativa
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer as vantaxes da IA para desenvolver sistemas de diagnóstico clínico.

Aprender a aplicar a IA a problemas de bioinformática.

Saber deseñar sistemas intelixentes de xestión clínica.

Departamento:
Guía docente: