Dispoñible a enquisa de satisfacción do título de grao

Está dispoñible a través da Secretaría Virtual, para estudantes que cursen por primeira vez 3er curso do Grao en Enxeñaría Informática, a enquisa de satisfacción da titulación.
É unha enquisa moi corta, que leva pouco tempo, e para o noso centro é moi importante, xa que os resultados se empregan para plantexar melloras nos aspectos con mais baixa cualificación.
Como agradecemento pola participación, toda a xente que cubra á enquisa ata o domingo 12 de xullo, participará nun sorteo de diferentes regalos que faremos o luns, 13 de xullo.