Asignación provisional de prácticas curriculares

Xa está publicada na web da ESEI a asignaciòn provisional de prácticas curriculares para o Grao e Máster.

A asignación de prazas realizouse segundo o establecido no art. 5.1 do Regulamento de Prácticas Curriculares da ESEI, así como no art. 17 do RD 1717/2011. Neste listado non se inclúen os estudantes que chegaran a acordos directamente con empresas, segundo o establecido no art. 5.5 do mencionado regulamento.

Ábrese un prazo de reclamacións ata o venres, 24 de xullo, ás 14:00 h,, enviando un email a emprego@esei.uvigo.es.