Xornada de recrutamento Sociedad Textil Lonia: STL Take Off

Que é STL Take Off?

Take Off é unha xornada de recrutamento que organiza á empresa Sociedad Textil Lonia (STL) xunto coa Universidade de Vigo co obxectivo de atraer o maior talento a STL.

En edicións anteriores asináronse 7 convenios de prácticas a través de Take Off, e a día de hoxe continúan traballando na compañia.

Nesta cuarta edición queren seguir reclutando talento para incorporar en STL.

Cando e Onde?

Este ano terán lugar dous eventos:

 • 03/03/2020 no Campus de Vigo – horario aproximado de 9:00h a 15:00h
 • 10/03/2020 no Campus de Ourense – horario aproximado de 9:00h a 15:00h

Data límite de inscripción: 20/02/2020

Para que?

Cubrir posicións prácticas en áreas estratéxicas da compañía:

 • OPERACIÓNS E TRANSFORMACIÓN: aprende a coordinar a actividade de todos os departamentos co obxectivo de sensibilizar á organización para levar a cabo unha cadea de valor excelente.
 • FINANZAS: coñece de primeira man a xestión económico-financeira da empresa: tesorería, administración e contabilidad, seguros, control de xestión, etc.
 • LOXÍSTICA: penétrache na distribución, o transporte e o almacenaje empresarial, así como as relacións que se producen entre estes factores.
 • IT: aprende a desenvolver e implantar novas aplicacións de alto valor para a compañía, fórmache en asegurar o funcionamento eficiente dos sistemas e comunicacións.
 • RETAIL OPERACIÓNS: serás un máis na coordinación, seguimiento e optimización dos puntos de venda a nivel comercial.
 • PLANIFICACIÓN E FABRICACIÓN: asegurarasche do cumprimento dos prazos de produción traballando da man con outros departamentos.
 1. A través dun formato FEUGA, propoñen un contrato inicial de 6 meses, prorrogables por outros seis.
 2. Durante o primeiro tramo de beca, o alumno percibirá 600 euros netos mensuales, pasando a percibir 800 euros netos mensuales durante o seguinte semestre.
 3. Ao ano, faise unha avaliación por parte da súa Manager e Recursos Humanos, decidindo respecto a incorporación ó cadro de persoal. 

Envía o teu CV: click aquí
Inscríbete antes do 20 de febreiro: click aquí