Renovación da acreditación do programa de doutoramento en Sistemas Software Intelixentes e Adaptables

Cumprindo coa normativa en vigor, o programa de doutoramento en Sistemas Software Intelixentes e Adaptables está inmerso no proceso de renovación da súa acreditación.

O vindeiro 2 de decembro terá lugar a visita da Comisión de Avaliación que se desenvolverá en formato virtual.

As persoas relacionadas co programa, e que non fosen convocadas ás audiencias, poderán enviar os seus comentarios ao correo: audiencia.publica@acsug.es.

O remitente debe estar debidamente identificado, indicando o seu nome completo, perfil (estudante, egresado, PDI ou PAS) e o nome da titulación (programa de doutoramento en Sistemas Software Intelixentes e Adaptables).