Sistemas baseados en Axentes

Código:
Acrónimo: SIAX
Nome: Sistemas baseados en Axentes
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Intelixencia Artificial
Curso: 4º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer, comprender e saber usar as metodoloxías, modelos e mecanismos de coordinación que dan soporte aos sistemas baseados en axentes.

Coñecer, comprender e saber usar as tecnoloxías, marcos e librarías no ámbito dos sistemas baseados en axentes.

Saber identificar as metodoloxías, modelos e mecanismos de coordinación mellor adaptados a un contexto operativo concreto.

Saber conceptualizar, implementar e avaliar sistemas baseados en axentes.

Departamento:
Guía docente: