Enxeñaría do Software

Código:
Acrónimo: ENX
Nome: Enxeñaría do Software
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Intelixencia Artificial
Curso: 2º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Levar a cabo o proceso que permite, desde a abstracción, implementar código de alta calidade.

Adquirir competencias para resolver problemas de forma metodolóxica e práctica.

Establecer claramente e sen ambigüidade as necesidades e restricións do/do cliente á hora de desenvolver requisitos dun proxecto de software.

Analizar as alternativas para afrontalo e identificar que aspectos poden abordarse con IA e cales non.

Comprender os principios necesarios para construír solucións completas, escalables e robustas, centradas no/o usuario/a, nas que os compoñentes de IA encaixan como parte dun todo.

Ser capaces de identificar e entender modelos e deseños de arquitecturas e compoñentes para permitir a comunicación efectiva entre enxeñeiros de software e de datos.

Manexar técnicas e ferramentas de proba para asegurar a calidade dos resultados.

Departamento:
Guía docente: Enlace a DocNet