Garriga Domínguez, Ana

Tipo: Titular de Universidade
Departamento:
Área: Filosofía do Dereito
Dedicación: Completa
Asignaturas:

Grado en Ingeniería Informática

Experiencia docente: Ampla experiencia docente, en titulacións de grao e postgrao, no ámbito da Teoría do Dereito, a Teoría da Xustiza e dereitos humanos e Sociedade da Información, tanto en universidades españolas como estranxeiras.
Experiencia investigadora: Ampla experiencia investigadora nas seguintes liñas: As liberdades de información e expresión, o principio de igualdade e os dereitos sociais, dereitos fundamentais e protección do Medio, protección de datos persoais e dereitos fundamentais na Sociedade da Información.
Experiencia profesional: Asesoría a diferentes entidades privadas e administracións públicas a través da emisión de ditames e informes técnicos sobre cuestións relacionadas coas liñas de investigación anteriores.

Datos de contacto

Despacho: 26 - 4ª Planta, Edificio Xurídico-Empresarial
Teléfono: 988368834
Correo electrónico: agarriga@uvigo.gal