Gálvez Gálvez, Juan Francisco

Tipo: Catedrático de Escuela
Departamento:
Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos
Dedicación: Completa
Asignaturas:

Grado en Ingeniería Informática

Experiencia docente: Profesor na Área de Linguaxes e Sistemas Informáticos na E.S. Enxeñería Informática (ESEI) dende o ano 1991. Impartindo máis dunha ducia de materias nas diferentes titulacións e doutoramento. Destacando entre elas, a experiencia en Bases de Datos. Ademais conta con máis de 30 proxectos fin de carreira e fin de mestrado dirixidos.
Experiencia investigadora: Investigación en diferentes campos, destacando o relativo a razoamento aproximado e clasificación, avalada coa participación e dirección de proxectos e contratos de I+D e máis de 30 publicacións no ámbito internacional.
Experiencia profesional: Na Universidade de Vigo como PDI, e desenvolvendo cargos académicos, entre os que destacan, Director da E.S.EI e Vicerreitor do Campus de Ourense.

Datos de contacto

Despacho: 402
Teléfono: 988387009
Correo electrónico: galvez@uvigo.gal