Formella , Arno

Tipo: Contratado Doctor
Departamento:
Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos
Dedicación: Completa
Experiencia docente: Dende 1987 experencia docente multi-lingua dando clases de teoría e prácticas nos 5 cursos da formación universitaria de enxeñeiros informáticos nas siguientes materias: Concorrencia e distribución, Teoría de autómatas e linguaxes formais, Teoría de grafos, optimización e busca, Informática gráfica, Programación básica, Programación avanzada, Fundamentos da informática e Deseño e arquitectura dos ordenadores; e participación na formación predoutoral con clases en Algoritmia avanzada, Teoría da información, e algoritmos de optimización empregando o castelán, o alemán e o inglés. Dirección de máis de 75 proxectos fin de carreira ou traballos fin de mestrado e 5 tesis doutorais.
Experiencia investigadora: Investigación no ámbito da informática aplicada multi-disciplinar con aportacións de máis de 30 artículos a revistas científicas, máis de 50 contribucións a conferencias científicas do ámbito, e participación en máis de 40 proxectos de investigación competitivos a nivel local, autonómico, nacional, e internacional, ou como proxectos de investigación con empresas. Desenvolvemento de diversas aplicacións software, entre outras simuladores de partículas, simuladores de propagación de ondas electromagnéticas, procesamento de imaxes con clasificación segundo a suas características, recoñecemento de padróns en imaxes, implementación do software de abordo dos pico-satélites (XaTcobeo, HumSAT-D, Serpens-B, Lume-I).
Experiencia profesional: Universität des Saarlandes en Alemania, Fachhochschule für Technik und Wirtschaft, Saarbrücken en Alemania e Universidade de Vigo.

Datos de contacto

Despacho: 309
Teléfono: 988387030
Correo electrónico: formella@uvigo.gal