Rodríguez Martínez, Francisco Javier

Tipo: Contratado Doctor
Departamento:
Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos
Dedicación: Completa
Experiencia docente: Conta con máis de 11 anos de experiencia en docencia teórico-práctica en diversas materias de grao, máster e doutoramento no ámbito da Enxeñería Informática, en concreto na Área de Linguaxes e Sistemas Informáticos.
Experiencia investigadora: No ámbito dos grandes sistemas de información e bases de datos, especializándose en cuestións como a representación de coñecemento mediante ontoloxías, a representación e manexo de grandes volumes de información como en sistemas de información xeográfica ou ferramentas e metodoloxías de big data en smart cities ou sistemas de Internet das Cousas.
Experiencia profesional: Conta con experiencia na dirección e execución de proxectos de I+D+i con diferentes empresas tanto en ámbitos autonómicos coma nacionais ou internacionais.

Datos de contacto

Despacho: 301
Teléfono: 988387022
Correo electrónico: franjrm@uvigo.gal