Pérez Cota, Manuel

Tipo: Catedrático de Escola
Departamento:
Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos
Dedicación: Completa
Asignaturas:
Experiencia docente: Linguaxes e Sistemas Informáticos, con máis de 30 anos de experiencia en docencia teórico-práctica en diversas materias de primeiro, segundo e terceiro ciclo, correspondentes a distintas Licenciaturas e Enxeñerías, así coma en materias de Grao e Posgrao.
Experiencia investigadora: E-learning (ensino asistido por computador), HCI (interfaces e interacción persona-ordenador, usabilidade, tecnoloxías da información e a comunicación, software educativo, desenvolvemento de tecnoloxías e software industrial, con máis de 30 anos de experiencia, e máis de 30 publicacións en revistas internacionais.
Experiencia profesional: Desenvolvemento de software en empresas industriais, xestión de 2 empresas, colaboración con empresas do ámbito industrial e de desenvolvemento de software.

Datos de contacto

Despacho: 401
Teléfono: 986813933
Correo electrónico: mpcota@uvigo.gal
Tutorías 1C:

Mércores: 10:00-13:00