Barros Justo, José Luis

Tipo: Titular de Universidade
Departamento:
Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos
Dedicación: Completa
Asignaturas:
Experiencia docente: Enxeñaría do Sotware: Metodoloxías de Desenvolvemento, Xestión de Riscos, Análisis e Modelado de Sistemas. Tecnoloxías da Información: Planificación e Xestión de Riscos.
Experiencia investigadora: Metodoloxías de Desenvolvemento: Áxiles e Baseadas en Compoñentes. Enxeñaría do Software Baseada en Evidencias; Reutilización do Software e Liñas de Producto.
Experiencia profesional: Sistemas de Información: Planificación, Análisis, Deseño e Implementación. Consultoría: Solucións ofimáticas e formación de persoal técnico. Sistemas de Xestión en entornos PYME.

Datos de contacto

Despacho: 308
Teléfono: 988387029
Correo electrónico: jbarros@uvigo.gal
Tutorías 1C:

Luns: 9:00-13:00
Xoves: 11:00 - 13:00