Ferramenta de trading empregando a API de Betfair (EI 16/17-015)

Warcrepository. Plataforma web para o intercambio, almacenamento e creación de corpus en formato WARC (EI 17/18-008)

Ferramenta para o deseño e creación de corpus para investigación no dominio web spam (EI 17/18-009)

Asistente para o deseño e creación de sitios web (EI 17/18-010)

Sistema de xestión para núcleos zoolóxicos (EI 17/18-025)

Arduino como ferramenta educativa (EI 17/18-031)

Xestión integral dunha academia de tenis (EI 17/18-032)

Os requerimentos de seguridade na Lexislación de Datos Persoais: análise e avaliación (EI 17/18-036)

Deseño e construcción dun holter e o seu software de representación gráfica (EI 17/18-039)

Plataforma de pentesting e auditorías de seguridade sobre dispositivos de baixo custo (EI 17/18-040)

Aplicación mixta móbil-web para a xestión da dieta (EI 17/18-043)

Aplicación web para a recopilación de necesidades de software (EI 17/18-044)

Aplicación Web para a xestión de aulas  (EI 17/18-046)

Wireshark como framework para a avaliación de técnicas de filtrado de paquetes (EI 17/18-052)

Predición da irradiación solar mensual dunha zona climática de Galicia, un estudio dende diversas (EI 17/18-056)

RESEI: Repositorio de apuntes para o alumnado da ESEI (EI 17/18-057)

Sistema de detección de datos anómalos nas medicións realizadas nas estacións oceanográficas das Rías Galegas (EI 17/18-058)

Control de acceso a recintos con controlador Raspberry Pi (EI 17/18-059)

Post-uino: sistema de visualización de post`it para Arduino (EI 17/18-050)

Aplicación web para entrenador personal (EI 17/18-049)

Análise, definición e implementación dun plan de probas automatizado (EI 16/17-046)

Ferramenta de xestión dun centro deportivo (EI 17/18-007)

Creación de ferramentas de metamodelado mediante transformacións (EI 16/17-076)

DAMP Server. Plataforma portable para aplicacións Web baseada en Docker (EI 17/18-048)

ANFG4M: Adaptación non intrusiva das fechaduras do garaxe para ós dispositivos móbiles (EI16/17-021)

Aplicación web de xestión de pedidos e aprovisionamento de materiais dunha empresa de ensamblaxe de computadores (EI17/18-041)

Aplicación web para a xestión dunha asociación de animais (EI16/17-017)

Aplicación web para a xestión dunha liga de fútbol 7 (EI16/17-032)

Ferramenta de modelado paramétrico de armarios con Unity3D (EI16/17-70)

Ferramenta web para a divulgación de DAEIRA (EI16/17-019)

GERISIPA (Xestor Web Residencias IPA) (EI17/18-004)

Simulador Didáctico de Memoria Virtual: Segmentación (EI16/17-014)

Sincronización de información entre ERP E TPV’s (EI17/18-006)

Smart Cities: Migrando dunha xestión tradicional a un territorio intelixente (EI16/17-053)

WinSalud: aplicación cliente/servidor de xestión de clínicas sanitarias (EI16/17-036)