Aplicación móbil de axenda para persoas con deterioro cognitivo (EI16/17-28)

Aplicación para o diagnóstico de trastornos do estado de ánimo (EI16/17-030)

Aplicación Web e Móvil para unha biblioteca municipal colectiva (EI16/17-064)

Aplicación web para a plataforma “Bares Amigos de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EI16/17-029)

Arquitectura cliente- servidor para a predicción de curvas de aprendizaxe (EI16/17-005)

Asistente virtual para a acollida do alumnado (ASISTA) (EI16/17-006)

Control de accesos a recintos con tecnología de transmisión low energy y plataformas IOT (EI15/16-082)

Control Parental de accesos WiFi (EI16/17-063)

Deixa cada músico de jazz unha pegada? (EI16/17-067)

Desarrollo de un plugin de representación visual de datos para aplicaciones web (EI15/16-079)

Desenvolvemento dunha aplicación para a conexión co sistema MICRO85 (EI16/17-078)

Deseño dun sistema estimulador de efecto analxésico (EI16/17-060)

Deseño dun sistema para medir a profundidade das compresion nunha RCP (EI16/17-068)

Deseño e construción dun repositorio avanzado para o mantemento e experimentación sobre rexistros de sinais fisiolóxicas (EI16/17-022)

Deseño e implementación da estrutura da rede, usuarios e recursos nun centro educativo (EI16/17-073)

Detección dun ruído para SpamAssasin (EI16/17-002)

Dilemas éticos da tecnoloxía en novas áreas de coñecemento (EI16/17-034)

ESEIDA- Portal Web (EI16/17-001)

Ferramenta de visualización e análise de aplicacións Android maliciosas (EI16/17-059)

Folerpa: Asistente persoal extensible mediante plugins (EI16/17-009)

Galieventos (EI16/17-041)

Herramienta gráfica para el diseño de componentes simples y estados para la definición estática de una interfaz gráfica de usuario (EI16/17-23)

Implantación de un sistema cloud privado con OpenStack (EI15/16-073)

Implementación UPnP sobre Raspberry Pi (EI16/17-039)

Instalación e configuración de dominios (EI 16/17-035)

Integración dun sistema exportador de obxectos clínicos cun sistema de información para a descarga de informes médicos (EI16/17-013)

Interfaz web para a automatización de tests de intrusión con Metasploit (EI16/17-037)

Math-ELearning (EI16/17-080)

Plataforma de consulta e indexación de colecciones documentales biomédicas (EI15/16-063)

Plataforma de recolección de información sobre equipos y servicios (EI16/17-031)

Programación dun PLC para automatización dun parking (EI16/17-049)

Rede social municipal (EI16/17/-062)

Sistema de atención farmacéutica (EI16/17-040)

Sistema de control e seguimento de obras (EI16/17-079)

Sistema de identificación para dominios con direcciones IP dinámicas (EI15/16-070)

Sistema de notificación de alertas de aplicación (EI 15/16-011)

Sistema de Xestión Erasmus (EMS) (EI16/17-009)

Squinzer: xestor simple de preguntas (EI16/17-004)

TagGame: Desarrollo de videojuegos para dispositivos móviles (EI15/16-077)

Tracking de expresiones faciales para controlar el movimiento de modelos 3D en Blender (EI15/16-035)

Un fluxo bioinformático para revelar a regularización inmunolóxica de centros de enfermedades a partir de ARN na esclerosis múltiple (EI16/17-066)

UsefulEarnings: Ferramenta de filtrado e recopilación de datos de Yahoo Finance (EI 16/17-003)

Visor en 3D do Campus de Ourense para Google CardBoard (EI16717-033)

Visualizador 3D de distintas zonas de interese da cidade de Ourense (EI16/17-061)

Visualizador 3D dos principais Castros Celtas do Sur de Galicia con Unity3D (EI16/17-057)

Xestor de grupos de investigación (EI16/17-069)