Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españois

SICUE é un programa de mobilidade español de estudantes universitarios que posibilita realizar un período de estudos noutra universidade española, con iguais garantías de recoñecemento académico e aproveitamento dos estudos realizados na súa universidade de orixe.

O intercambio baséase na confianza, a transparencia informativa, a reciprocidade e a flexibilidade entre as universidades que participan no Programa. Convócao o Ministerio de Educación, a través da Conferencia de Reitores das Universidades Españolas (CRUE).

Máis información na web da ORI