Aberto o terceiro prazo de preinscrición no Máster en Enxeñaría Informática

Ata o día 25 de setembro está aberto o terceiro período de preinscrición no Máster de Enxeñaría Informática da ESEI.

Este máster habilita para a profesión de Enxeñeiro Informático e para poder participar en oposicións do nivel A1.

Unha novidade importante deste ano é que aos Enxeñeiros Técnicos en Informática de Xestión pola Universidade de Vigo non se lles esixen complementos de formación, polo que poden acceder directamente ao máster. Para o resto de enxeñeiros técnicos habería que analizar cada caso pero é posible que tampouco fosen precisos.

Outra novidade positiva dende o ano pasado é que o custo de matrícula baixou moito, porque como máster “profesional” aplícaselle un prezo de crédito igual ao grao (case a metade que o prezo ordinario).

Enlace a preinscrición: https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-estudiantes/matriculate/matricula-masteres

Para a xente que xa está traballando o master conta cun horario de tarde: http://master.enxeñeriainformatica.es/

Podedes consultar calquera dúbida en: coordinador.mei.esei@uvigo.es ou info@esei.uvigo.es

Se non se cubrisen de forma efectiva as prazas solicitarase a apertura extraordinaria dun cuarto prazo para o alumnado que presente o seu TFG en novembro.