GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Seguridade en redes

Código:

O06-M132V03312

Acrónimo:

SREDES

Nome:

Seguridade en redes

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Máster Universitario en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

2

Periodo:

Primeiro Cuadrimestre

Tipo:

Optativa

Resultados de aprendizaxe:

Ser capaz de executar políticas preventivas en base a resultados de monitorización.

Comprender as diferentes técnicas que se poden empregar para a deteción de intrusos nun sistema informático e saber como se poden implementar.

Entender as problemáticas de seguridade e os ataques a redes LAN e coñecer os mecanismos que permiten minimizalos.

Coñecer qué e un sistema de cortalumes, cal é o seu sistema de funcionamento e como se poder empregar para dotar de seguride a unha rede informática.

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es

Profesor responsable:

Díaz-Cacho Medina, Miguel Ramón

Guía docente :

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es