GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Delegación de Estudantes

Cada dous anos os estudantes elixen aos seus representantes nos órganos de goberno da ESEI (Xunta de Centro e diferentes comisións), así como en órganos de goberno da Universidade (Claustro e Consello de Goberno).

A Delegación, coñecida como ESEIDA, está a vosa disposición no seu local da primeira planta, así como na web (https://eseida.wikispaces.com), no teléfono 988 387 000 ou en eseida@esei.uvigo.es

Tamén podedes contactar coa ESEIDA a través de Facebook ou Twitter.

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es