GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Recoñecemento de créditos e adaptacións

 

 

 

Adaptación ao Grao dende titulacións LRU

Se estás a estudar ou estudaches na ESEI as titulacións de Enxeñaría Técnica en Informática de Xestión, ou Enxeñaría en Informática (segundo ciclo) e estás interesado en adaptar os teus estudos ao Grao en Enxeñaría Informática, é importante que consultes as seguintes táboas de recoñecemento de créditos, para que coñezas as equivalencias entre as materias da túa titulación de orixe e a do Grao:

  • Recoñecemento de créditos para a E.T. en Informática de Xestión pola Universidade de Vigo (pdf)
  • Recoñecemento de créditos para a Enxeñaría en Informática pola Universidade de Vigo (pdf)
  • Táboa de adaptacións da Memoria do Título de Grao en Enxeñaría Informática (pdf)

Se pertences a planos antigos da E.T. en Informática de Xestión, estas son as táboas que debes consultar:

  • Recoñecemento de créditos para a E.T. en Informática de Xestión pola Universidade de Vigo, Plan 10 (pdf)
  • Recoñecemento de créditos para a E.T. en Informática de Xestión pola Universidade de Vigo, Plan 11 (pdf)

 

Teño experiencia profesional. ¿Recoñeceránseme créditos por ela?

Sí, poderanse recoñecer ata 12 ECTS por experiencia profesional. A Comisión de Recoñecemento de Créditos e Adaptacións da ESEI será a responsable de fixar os criterios de recoñecemento da experiencia profesional, atendendo á seguinte táboa:

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL

RECOÑECEMENTO

300 - 599 horas

Prácticas en Empresa I (6 ECTS)

600 horas ou máis

Prácticas en Empresa II (12 ECTS)

 

 

Recoñecemento de créditos por outras actividades

Segundo o establecido pola normativa da Universidade de Vigo, os estudantes poderán obter recoñecemento académico en créditos pola participación en actividades universitarias culturais, deportivas, de representación estudantil, solidarias e de cooperación, até un máximo de 6 créditos do total do plan de estudos. Estes créditos se detraerán do cómputo de créditos optativos a cursar polo alumno (máis info).

 

Recoñecemento para titulacións en formación profesional de grao superior

O catálogo de créditos e materias recoñecidas nas titulacións universitarias oficiais de grao para os titulados en formación profesional de grao superior. Curso 2013-2014 e sucesivos está disponible para a súa consulta na páxina http://www.edu.xunta.es/fp/validacions-ciclos-superiores-fp-estudos-universitarios.

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es