GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Indicadores e resultados do centro

 

 

Informes de resultados anuais

 

IN01_PM01Medición e Análise de Resultados. Indicadores

 

 

 

IT01_PM01Informe de Resultados Anuais ESEI

DE-03 P1 Informe de revisión do sistema pola Dirección (Informe de resultados anuais do centro)

 

 

 


 

Enquisas de satisfacción do PAS

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es