GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Competencias xerais

  • Competencia Xeral 1 (CG1): Capacidade para proxectar, calcular e deseñar productos, procesos e instalacións en todos os ámbitos da Enxeñaría Informática.
  • Competencia Xeral 2 (CG2): Capacidade para a dirección de obras e instalacións de sistemas informáticos, cumprindo a normativa vixente e asegurando a calidade do servizo.
  • Competencia Xeral 3 (CG3): Capacidade para dirixir, planificar e supervisar equipos multidisciplinares.
  • Competencia Xeral 4 (CG4): Capacidade para o modelado matemático, cálculo e simulación en centros tecnolóxicos e de enxeñaría de empresa, particularmente en tareas de investigación, desenvolvemento e innovación en todos os ámbitos relacionados coa Enxeñaría Informática.
  • Competencia Xeral 5 (CG5): Capacidade para a elaboración, planificación estratéxica, dirección, coordinación e xestión técnica e económica de proxectos en todos os ámbitos da Enxeñaría en Informática seguindo criterios de calidade e medioambientais.
  • Competencia Xeral 6 (CG6): Capacidade para a dirección xeral, dirección técnica e dirección de proxectos de investigación, desenvolvemento de  innovación, en empresas e centros tecnolóxicos, no ámbito da Enxeñaría Informática.
  • Competencia Xeral 7 (CG7): Capacidade para a posta en marcha, dirección e xestión de procesos de fabricación de equipos informáticos, coa garantía de seguridade para as persoas e bens, a calidade final dos productos e a súa homologación.
  • Competencia Xeral 8 (CG8): Capacidade para a aplicación dos coñecementos adquiridos e de resolver problemas en entornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplios e multidisciplinares, sendo capaces de integrar estes coñecementos.
  • Competencia Xeral 9 (CG9): Capacidade para comprender e aplicar a responsabilidade ética, a lexislación e a deontoloxía profesional da actividade da profesión de Enxeñeiro en Informática.
  • Competencia Xeral 10 (CG10): Capacidade para aplicar os principios da economía e da xestión de recursos humanos e proxectos, así como a lexislación, regulación e normalización da Informática.

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es