GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Resultados do Máster MEI

 

 

Enquisas de satisfacción

 

 

Enquisa de avaliación docente da titulación

 

 

Resultados académicos

Evolución das taxas

Taxas de avaliación, éxito e rendemento por materia:

Calificacións obtidas por materia:

 

 

Análise de resultados

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es