GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Grupos reducidos (Grao en Enxeñaría Informática, PCEO EI+ADE e Curso Ponte)

IMPORTANTE: unicamente está asignado o alumnado de nova matrícula en cada materia. Para ser asignado a un grupo reducido, o alumnado repetidor debe poñerse en contacto co profesorado responsable de cada materia.

SOLICITUDE DE CAMBIO DE GRUPO: as normas de solicitude de cambio de grupo pódense consultar aquí.

 

Curso 2019-2020

 

GRAO EN ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

PRIMEIRO

Primeiro Cuadrimestre

 Segundo Cuadrimestre

  •  Grupos reducidos de primeiro (XX/01/2020)

SEGUNDO

Primeiro Cuadrimestre

 Segundo Cuadrimestre

  • Grupos reducidos de segundo (XX/01/2020)

TERCEIRO

Primeiro Cuadrimestre

Segundo Cuadrimestre

  • Grupos reducidos de terceiro (XX/01/2020)

CUARTO

Primeiro Cuadrimestre

Segundo Cuadrimestre

  • Grupos reducidos de cuarto (XX/01/2020)

 

PROGRAMA CONXUNTO GRAOS ENXEÑARÍA INFORMÁTICA + ADE

SEGUNDO

Segundo Cuadrimestre

  • Grupos reducidos de segundo (XX/01/2020)

TERCEIRO

Primeiro Cuadrimestre

CUARTO

Segundo Cuadrimestre

  • Grupos reducidos de cuarto (XX/01/2020)

QUINTO

Primeiro Cuadrimestre

Segundo Cuadrimestre

  • Grupos reducidos de quinto (XX/01/2020)

 

CURSO PONTE

Primeiro Cuadrimestre

Segundo Cuadrimestre

  • Grupos reducidos do curso ponte (XX/01/2020)

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es