GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Grupos reducidos (Grao en Enxeñaría Informática, PCEO EI+ADE e Curso Ponte)

IMPORTANTE: unicamente está asignado o alumnado de nova matrícula en cada materia. Para ser asignado a un grupo reducido, o alumnado repetidor debe poñerse en contacto co profesorado responsable de cada materia.

SOLICITUDE DE CAMBIO DE GRUPO: as normas de solicitude de cambio de grupo pódense consultar aquí.

 

Curso 2017-2018

 

GRAO EN ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

PRIMEIRO

Primeiro Cuadrimestre

 • Grupos reducidos de primeiro (10/09/2017)

 Segundo Cuadrimestre

 • Grupos reducidos de primeiro

SEGUNDO

Primeiro Cuadrimestre

 • Grupos reducidos de segundo (10/09/2017)

 Segundo Cuadrimestre

 • Grupos reducidos de segundo

TERCEIRO

Primeiro Cuadrimestre

 • Grupos reducidos de terceiro (10/09/2017)

Segundo Cuadrimestre

 • Grupos reducidos de terceiro

CUARTO

Primeiro Cuadrimestre

 • Grupos reducidos de cuarto (10/09/2017)

Segundo Cuadrimestre

 • Grupos reducidos de cuarto

 

PROGRAMA CONXUNTO GRAOS ENXEÑARÍA INFORMÁTICA + ADE

PRIMEIRO

Primeiro Cuadrimestre

 • Grupos reducidos de primeiro (10/09/2017)

SEGUNDO

Segundo Cuadrimestre

 • Grupos reducidos de segundo

TERCEIRO

Primeiro Cuadrimestre

 • Grupos reducidos de terceiro (10/09/2017)

CUARTO

Segundo Cuadrimestre

 • Grupos reducidos de cuarto

QUINTO

Primeiro Cuadrimestre

 • Grupos reducidos de quinto (10/09/2017)

Segundo Cuadrimestre

 • Grupos reducidos de quinto

 

CURSO PONTE

Primeiro Cuadrimestre

 • Grupos reducidos do curso ponte (10/09/2017)

Segundo Cuadrimestre

 • Grupos reducidos do curso ponte

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es