GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

25.04.2019 13:12 Antiguedade: 152 days

Oferta de emprego: consultor/a de novas tecnoloxías e transformación dixital


Empresa: GMS Management Solutions

Lugar: Madrid-Barcelona-Bilbao

Funcións: 

Conceptualización de solucións tecnolóxicas avanzadas a problemas complexos que requiren un coñecemento elevado e específico dos negocios dos clientes, comprometéndose coa súa implantación efectiva (Análise, Deseño, Desenvolvemento, Implantación e Posta en Produción).

Estes son algúns dos retos aos que che enfrontarás na túa actividade habitual:

- Mellora do proceso de toma de decisións en base a grandes cantidades de información:

- Mellora da calidade da información dispoñible - Mellora da accesibilidade da devandita información

- Sofisticación dos indicadores mediante procesos de cálculo complexos.

- Aumento da mecanización de procesos de elaboración de información en contornas multinacionais.

- Implantación de ferramentas especialistas.

- Decisións asociadas á estratexia de Sistemas.

As solucións que proporcionamos aos nosos clientes utilizan tecnoloxías especialistas:

- Datawarehousing e DataMining

- J2EE, Net

- OLAP

- Contornas micro (Windows, Linux), Medios (UNIX) e Host.

Máis información na área de emprego da UVigo: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/emprego/public/oferta/show/1572


 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es