GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

06.02.2018 08:52 Antiguedade: 1 year

Bolsa FEUGA: Departamento de Sistemas


Empresa: multinacional do sector da pesca

Lugar: Chapela (Redondela)

Funcións: 

- Posta a punto e mantemento de equipos informáticos, impresoras e outros periféricos da red local.

- Implantar e facilitar a utilización de paquetes informáticos de propósito xeral e aplicación específicas.

- Implantar e administrar redes locais de baixa complexidade e xestionar a conexión do sistema informático á red.

Máis información na área de emprego da UVigo: https://goo.gl/Gnxyhy


 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es