GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

13.09.2017 12:26 Antiguedade: 278 days

Práctica extracurricular: colaboración en tarefas de sistemas de visualización e xestión de estradas 3D


Empresa: INGENIERÍA INSITU SL

Lugar: Vigo

Funcións: 

Apoio en proxectos con máis de tres anos de continuidade asegurada consistentes no desenvolvemento e posta en marcha de Sistemas de Visualización e Xestión de Estradas a partir de datos 3D obtidos mediante Mobile Mapping.

- Montaxe de entorno de desenvolvemento baseado en Qt e C++

- Execución de demos e algún pequeno desenvolvemento

- Conexión e estudo a/de base de datos remota PostgreSQL + PostGIS

- Participación no deseño e implementación dunha parte da base de datos adicada a xestionar información de sinais, tráfico, accidentes e auscultación de estradas, etc.

- Participación na simbolización de elementos de tráfico e accidentes nun Sistema de Información Xeográfica

- Colaborar no desenvolvemento de gráficas que permitan a representación dinámica de datos de auscultación de estradas


Máis información na área de emprego da UVigo: https://goo.gl/5K4CTn


 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es