GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

21.06.2017 13:19 Antiguedade: 1 year

Oferta de emprego: consultor de negocio IT


Empresa: GMS Management Solutions

Lugar: Madrid / Barcelona / Bilbao

Funcións: 

Conceptualización de solucións tecnolóxicas avanzadas a problemas complexos que requiren un coñecemento elevado e específico dos negocios dos clientes, comprometéndose coa súa implantación efectiva (Análise, Deseño, Desenvolvemento, Implantación e Posta en Produción).

Estes son algúns dos retos aos que che enfrontarás na túa actividade habitual:

-    Mellora do proceso de toma de decisións en base a grandes cantidades de información:

-    Mellora da calidade da información dispoñible -    Mellora da accesibilidade da devandita información

-    Sofisticación dos indicadores mediante procesos de cálculo complexos. -    Aumento da mecanización de procesos de elaboración de información en contornas multinacionais. -    Implantación de ferramentas especialistas. -    Decisións asociadas á estratexia de Sistemas.

As solucións que proporcionamos aos nosos clientes utilizan tecnoloxías especialistas:

-    Datawarehousing e DataMining -    J2EE, Net -    OLAP - Contornas micro (Windows, Linux), Medios (UNIX) e Host.

Máis información na área de emprego da Universidade de Vigo: https://goo.gl/SF7wFo


 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es