GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

19.05.2017 11:24 Antiguedade: 1 year

Bolsa FEUGA: bolseiro/a para sistemas


Empresa: empresa do sector pesqueiro

Lugar: Chapela (Pontevedra)

Funcións: Posta a punto e mantemento de equipos informáticos, impresoras e outros periféricos da rede local.

Implantar e facilitar a utilización de paquetes informáticos de propósito xeral e aplicacións específicas.

Implantar e administrar redes locais de baixa complexidade e xestionar a conexión do sistema informático á rede.

Máis información na área de emprego da UVigo: https://goo.gl/2dvWqT


 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es