GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

05.02.2019 21:37 Antiguedade: 231 days

Prácticas extracurriculares: Colaboración na implantación dun sistema ERP


Empresa: Arbentia

Lugar: Ourense / Vigo

Funcións: Colaboración na implantación de un sistema ERP

Máis información na área de emprego da UVigo: https://goo.gl/sHtTJx


 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es