GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

10.01.2019 18:38 Antiguedade: 257 days

Oferta emprego no marco do proxecto ELEMEND


No marco do proxecto europeo “ELEMEND: Electrical Energy Markets and
Engineering Education (2017-2020)” precísase o seguinte perfil:

. Requisitos das/dos candidatas/os:

  • Estudos superiores finalizados de grao nas áreas de Enxeñaría de Telecomunicación, Enxeñaría Informática ou outras áreas afíns.
  • Coñecementos de inglés.
  • Coñecementos de programación.
  • Valoraranse coñecementos en tecnoloxías relacionadas coas plataformas educativas e o uso de contidos multimeda en entornos educativos.
  • Valoraranse coñecementos en tecnloxías de virtualización e computación na nube.. Traballo a levar a cabo e condicións contractuais:

  • Elaboración de contidos educativos para plataformas de elearning (microlearning).
  • Despliegue e xestión de plataformas elearning (microlearning) na nube

. Duración: ata 31 de xullo de 2019, en xornada de 20 horas semanais (adicación a tempo parcial).

Data estimada de incorporación: 15 de febreiro de 2019.

Retribución: 700 euros brutos mensuais.

. Lugar de Traballo: Escola de Enseñaría de Telecomunicación.

. Proceso de selección:

  • Realizarase segundo o CV actualizado en base ao expediente académico e experiencia laboral.
  • O proceso selectivo será resolto por unha Comisión integrada polos membros docentes que traballan no contexto desde proxecto: Rebeca P. Díaz Redondo, Manuel Caeiro Rodríguez e Ana Fernández Vilas


Envío de solicitudes a: rebeca(at)det.uvigo.es

Data límite de envío: 15 de xaneiro de 2019.
Publicación de listas de admitidos/excluidos e requerimento de documentación adicional: 16 de xaneiro de 2019.
Data límite de envío de documentación adicional: 23 de xaneiro de 2019.
(As persoas que se presenten a selección proporcionaráselle unha listaxe
ca/o candidata/o seleccionada/o e as/os candidatas/os en reserva)

Páxina de acceso.

 


 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es