GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

18.10.2018 13:16 Antiguedade: 339 days

Práctica extracurricular: Colaboración en tarefas de enxeñaría de software


Empresa: ALDABA

Lugar: A Coruña

Funcións:

Colaboración en tarefas de enxeñaría de software.

Desenrolo de lataformas web utilizadno tecnoloxías frontend: HTML5, CSS, Javascript, Frameworks, Angular2 etc.

Desenrolo de apps móviles: Android Studio, Xamarin, XCode

Desenrolo de aplicacións para escritorio: WPF, Windows forms.

Máis información na área de emprego da UVigo: https://goo.gl/Qyhnci


 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es