GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

22.01.2018 19:32 Antiguedade: 1 year

Oferta de emprego: consultor/a de novas tecnoloxías e transformación dixital


Empresa: GMS MANAGEMENT SOLUTIONS

Lugar: Madrid - Barcelona - Bilbao

Funcións: Conceptualización de solucións tecnolóxicas avanzadas a problemas complexos que requiren un coñecemento elevado e específico dos negocios dos clientes, comprometéndose coa súa implantación efectiva (Análise, Deseño, Desenvolvemento, Implantación e Posta en Produción).

Estes son algúns dos retos aos que che enfrontarás na túa actividade habitual:

- Mellora do proceso de toma de decisións en base a grandes cantidades de información:

- Mellora da calidade da información dispoñible - Mellora da accesibilidade da devandita información

- Sofisticación dos indicadores mediante procesos de cálculo complexos. - Aumento da mecanización de procesos de elaboración de información en contornas multinacionais. - Implantación de ferramentas especialistas. - Decisións asociadas á estratexia de Sistemas.

As solucións que proporcionamos aos nosos clientes utilizan tecnoloxías especialistas:

- Datawarehousing e DataMining - J2EE, Net - OLAP - Contornas micro (Windows, Linux), Medios (UNIX) e Host.

Máis información na área de emprego da UVigo: https://goo.gl/QtaJ9d


 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es